Professionals aan het woord

In de loop van het schrijfproces en nadat het boek klaar was, is het aangeboden aan organisaties en individuen die zich vanuit hun vakgebied of expertise eerder -al dan niet in de media- kritisch hadden uitgelaten over deze therapeutenopleiding en de grondlegster van het gedachtegoed. In het boek wordt verwezen naar een aantal interessante publicaties in dit verband. 

Tevens is het voorgelegd aan mensen die deze ‘opleiding’ ook hebben gedaan, er -vaak jaren- ‘in’ hebben gezeten en er uiteindelijk aan zijn ontsnapt. 

Hieronder zijn reacties opgenomen van deze (ervarings)deskundigen.