Karen Walthuis

Wietske laat de lezer op krachtige wijze zien en voelen waar het mis kan gaan in een opleiding voor therapeuten. Dit waargebeurde verhaal leest als een thriller. Ik herken veel van wat ze schrijft uit mijn eigen ervaring met Ingeborg Bosch. Na het lezen van dit boek ben ik nog blijer dat ik net op tijd besloten heb de opleiding tot PRI-therapeut niet te gaan doen. Wietskes boek laat goed zien wat ‘gaslighting’ is en wat het effect ervan is op (een groep) mensen.

Helaas is Ingeborg Bosch niet de enige opleider van therapeuten die haar cursisten op dergelijke wijze beschadigt. Hopelijk brengt Wietskes boek bewustwording op gang, zodat dit soort narcistische opleiders hun macht verliezen. Met datzelfde doel heb ik mijn boek ‘Relationele verleidingen: empathisch begeleiden van groepen (2022)’ geschreven. Hierin staan verschillende dysfunctionele relationele dynamieken tussen opleiders en cursisten beschreven aan de hand van praktijkgevallen uit mijn onderzoek naar beschadigend grensoverschrijdend gedrag door opleiders. Voor dit onderzoek heb ik ruim twintig personen geïnterviewd over evenzoveel verschillende trainers.